flag_vn flag_en

Triết lý kinh doanh

My Way luôn coi trọng mọi mối quan hệ với khách hàng, không chỉ là công ty cung cấp dịch vụ cao cấp cho khách hàng mà chúng tôi là nhà tư vấn về các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực dịch vụ trong nhà hàng, khách sạn và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ đó, quan tâm và chăm sóc các dịch vụ để đảm bảo sự hài lòng nhất với khách hàng, với phương châm sự hài lòng của khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi.
 
Thay đổi là cội nguồn của mọi sự phát triển và sáng tạo, sự thay đổi giúp chúng tôi luôn bắt kịp thị trường, công ty chúng tôi luôn tìm những hướng đi mới để làm mới mình, phát triển các sản phẩm mới theo tháng và theo mùa để khách hàng luôn có sự trải nghiệm mới khi đến với chúng tôi
 
Tôn trọng nhân viên: Nhân viên là tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi tôn trọng ý kiến của từng thành viên, tạo môi trường phân quyền rộng mở để mỗi thành viên trong công ty được tự do đưa ra sáng kiến và chịu trách nhiệm về những sáng kiến của mình, tôn trọng cá tính của mỗi thành viên và đảm bảo sự đối xử công bằng trong toàn bộ hệ thống.

Giá trị cốt lõi
 

Công ty cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way lấy chất lượng làm nền tảng; duy trì đạo đức để cam kết với khách hàng: Chất lượng hàng hóa – Chất lượng dịch vụ - Chất lượng nhân viên.
 
Công ty cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển. Luôn nâng cao trí lực: “không tự mãn với hiện tại, không ngừng nghiên cứu sáng tạo.
 
Công ty cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất